IFAT Eurasia 2019,
Avrasya'nın Lider Çevre Teknolojileri Fuarı

2019 Baharı

Çevre sorunları, artan sanayileşme ve şehirleşme sonucunda, üretim ve tüketim gücündeki artışa bağlı olarak toplumlar için öncelikli hale gelmekte. Çevre bozulması kimi bölgelerde insan sağlığı ve hayatını tehdit eder durumda.

Bir diğer taraftan, çevre bozulmasını yavaşlatacak, önleyecek ve hatta düzeltecek enstrümanlar yine teknoloji sayesinde vücut bulabilir.

Sürdürülebilir bir yaşam hedefi ile üretim, tüketim ve toplum refah seviyesininden ödün vermeden çevrenin korunmasının yöntemleri ile ilgilenen Çevre Teknolojileri sektörü, bu hayati görevini dünyaya hakkıyla duyurmalı

IFAT Eurasia, Çevre Teknolojileri İhtisas Fuarı, 2015 yılında Ankara’da gerçekleşen prömiyerinde sektörü aynı çatı altında toplayarak, bu önemli görevi yerine getirdi

Destekleriyle