ZİYARETÇİ/KATILIMCI BAŞVURULARI SÜRECİNDE 6698 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLAR İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME VE ONAY

Ziyaretçi/Katılımcı başvurusu formunu dolduran şahıslar, EKO MMI Fuarcılık Ltd. Şti. (Organizatör) nezdinde bulunan bilgilerinin, tarafınca yapılan beyana uygun, doğru ve eksiksiz bilgeleri olduğunu beyan eder.

Organizatör nezdinde beyan ettiği bilgilerinin işleme amacı dışında kullanmayacağı, rızası yahut aşağıda detaylandırılan bir diğer sebep olmaksızın 3.kişilere aktarılmayacağı, mevzuat gereği kamu kurum ve kuruluşları ve/veya yargı mercileri ile paylaşılması zorunlu olan bilgilerin bu durumun istinasını teşkil ettiği hususlarında bilgilendirildiğini, kanuni ya da hizmete/sözleşmeye bağlı fiili gereklilikler halinde Organizatörün birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan 3.kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete/sözleşmeye bağlı fiili gereklilikler halinde yurt dışına aktarılması da dahil olmak üzere işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, aydınlatılmış açık rızası ile onay verdiğini, Organizatörün güvenlik sebebiyle, suç önlemek ve tespit etmek üzere, tüm fuar alanı kapalı devre kamera sistemi ile kaydetme hakkına sahip olduğunu, Organizatörün 6698 sayılı yasa kapsamında kendisine gerekli açıklamaları yaptığını ve bu yasadan kaynaklanan hakları konusunda kendisine bilgi verildiğini kabul beyan ve ikrar eder.

Ziyaretçiler/Katılımcılar, fuar adına, kayıt sırasında edinilen tüm kişisel bilgilerin EKO MMI Fuarcılık Ltd. Şti. veri tabanında toplanılacağını ve EKO MMI Fuarcılık Ltd. Şti. tarafından ya da 3. şahıslar tarafından promosyon, e-bülten gönderimi, çağrı merkezi aramaları, SMS gönderimi ve hedefli pazarlama amaçlı kullanılabileceğini kabul ederler.

Yukarıda belirtilen haklarla ilgili tüm taleplerinizi sitemizdeki “KVK Bilgi Talep Etme” formunu doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasını bizzat elden veya noter aracılığı ile “EKO MMI Fuarcılık Ltd. Şti. Biracılar Sokak No:10/1 Mecidiyeköy 34387 Şişli - İstanbul” adresine yazılı olarak veya ıslak imzalı formu güvenli elektronik imza ile ekommi@hs01.kep.tr adresine göndererek iletebilirsiniz.
Bu gönderiyi Sosyal Medyada paylaşın!

author

Önemli!

IFAT EURASIA sosyal medya sayfalarımızı beğenerek Avrasya'nın ÇEVRE TEKNOLOJİLERİNDEKİ önemli sektörel gelişmeleri takip eden uzman profesyoneller arasına katılın!