IFAT Eurasia 2021,
Avrasya’nın Lider Çevre Teknolojileri Fuarı

2021 Baharı

IFM - İstanbul Fuar Merkezi, Hol 9-10-11

Turboden

Ülke : İtalya
Website : www.turboden.com
Salon ve Stant No : Hall 11 | G-2
Ürün Grupları
  • 02.15 Atıksu sistemleri-enerji üretimi ve sakınımı
  • 05.04 Termal arıtım (enerji geri kazanma, uzaklaştırma-kurulum, işletme)
  • 05.04.01 Evsel ve ticari atık yakma fırınları
  • 05.04.02 Tehlikeli atık (özel atıklar) yakma fırınları
  • 05.04.03 Egzoz gazı arıtımı
  • 05.04.06 Piroliz tesisleri ve ekipmanı
  • 05.04.07 Gazifikasyon tesisleri
  • 06.01 Biyogaz tesisleri / fermantasyon, komponent
  • 06.02 Düzenli depolama alanı gazının kullanımı
  • 06.05 Gaz kullanımı