IFAT Eurasia 2021,
Avrasya’nın Lider Çevre Teknolojileri Fuarı

2021 Baharı

IFM - İstanbul Fuar Merkezi, Hol 9-10-11

Sergilenen Ürün ve Hizmetler

 1. Su Eldesi ve Arıtımı
 2. Su ve Atıksu Arıtımı
 3. Su Dağıtımı ve Kanalizasyon
 4. Taşkın Önleme ve Su Havzaları Koruma/Kontrol
 5. Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm
 6. Atıktan Enerji Eldesi
 7. Kentsel Çevre Temizlik Araçları ve Ekipmanları
 8. Toprak, Hava ve Gürültü Kirliliği Kontrolü
 9. Ölçme, Kontrol ve Laboratuvar Teknolojileri
 10. Hizmetler
 11. Kaza Önleme, İş Güvenliği ve Risk Yönetimi
 12. Bilim, Araştırma ve Teknoloji Transferi