Türkiye coğrafi, tarihi ve kültürel açıdan bölgenin doğal merkezi durumunda.

Türkiye, kentleşme oranı ve kişi başına düşen gelir seviyesi, 80 milyona yaklaşan nüfusu, genç nüfus yapısı ile kentsel atık üretiminde, mevcut sanayi tesisleri ve sanayileşme oranı ile endüstriyel atık üretiminde bölge rakamlarının üzerinde yer almakta.

Özellikle 2009 Aralık ayında Avrupa Birliği görüşmeleri dahilinde açılan Çevre Faslı ile ivmelenmesi artan Çevre Teknolojileri düzenlemeleri, uygulamaları ve yatırımları, Türkiye’yi sektördeki dünya sıralamasında üst basamaklara yükseltmiş durumda.

Türkiye’de çevre teknolojileri ve yenilenebilir enerji sektörü için cesaret verici bir yatırım ortamı bulunmakta. Atık yönetimi, su arzı ve çevre danışmanlığı alanlarındaki mevcut yatırım olanaklarının yanısıra, hava kirliliği ve kontrolü, deniz kirliliği alanlarında da gelecekte büyüme beklenmekte.

Türkiye’de atık arıtma düzeyini yükseltmek amacı ile atık sahalarının, katı atık depolarının ve katı atık işleme ekipmanlarının yeterli sayıda ve yüksek teknoloji kullanır duruma getirilmesi planlanmakta. Yeni su arıtma tesislerin inşa edilmesi ve mevcut tesislerin yenilenmesi nüfusun yarıya yakın bir kısmını ilgilendiren coğrafya için gündemde. Atık ortaya çıkarmakta olan çok sayıda şirket de atık arıtma çözümleri aramakta

Çevre teknolojileri sektöründeki çoğu Türk firmasının yabancı firmaların finansman, deneyim ve uzmanlığına açık olması, teknoloji transferi, şirket evlilikleri ve benzeri işbirlikleri için uygun bir ortam sağlamakta.

Kalkınma projeksiyonunda 2023 yılında 500 milyar USD ihracat hedefleyen Türkiye, mevcut sanayi tesislerinin yenilenmesi, kapasite artısı ve yeni tesislerin açılması ile çevre teknolojileri kullanımına çok daha fazla ihtiyaç duyacak.

Bu gönderiyi Sosyal Medyada paylaşın!

author

Önemli!

IFAT EURASIA sosyal medya sayfalarımızı beğenerek Avrasya'nın ÇEVRE TEKNOLOJİLERİNDEKİ önemli sektörel gelişmeleri takip eden uzman profesyoneller arasına katılın!